Testen

Qualicoat testen

Hieronder treft u een overzicht aan van alle testen welke op gecoat materiaal uitgevoerd moeten worden onder vermelding van de minimale frequentie.

Uitgevoerd op het gelakte / gecoate materiaal
Visueel: op Oneffenheden en kleur op een afstand van 3m.
Laagdikte: 10x5 metingen per order, gemiddelde moet voldoen aan gevraagde laagdikte, laagst gemeten waarden mag niet lager zijn dan 80% van gevraagd, dus 60 is minimum 48 micron
Glans: 1x per kleur of 2x per dag

Destructieve Uitgevoerd op testpanelen 2x per dag per installatie

  • Hechting
  • Indeuking
  • Hardheid
  • Polymerisatietest
  • Ombuiging
  • Kogelvaltest

Kooktest: 1x per week 

Oventemperatuurcurve: 1x per week per installatie

Daarnaast zijn er ook nog diverse testen welke bij de voorbehandeling worden uitgevoerd. Zoals het controleren en op peil houden van de baden, chroomlaag gewicht, beitsafname en nog meer. Voor een uitgebreide specificatie van deze testen en overige informatie omtrent Qualicoat verwijzen wij u graag naar de website van Qualicoat, www.qualicoat.net.

Kwaliteit

Kwaliteit- en Procescontrole
Het hele coating proces is van binnenkomst van materiaal tot aflevering onderhevig aan controles en inspecties. Het proces wordt doorlopend bewaakt en het materiaal wordt tussentijds nauwkeurig geïnspecteerd.

Eigen kwaliteitsdienst
Met een eigen onafhankelijke kwaliteitsdienst wordt zowel de kwaliteit als het proces bewaakt en verbeterd volgens de ISO 9001 normen en Qualicoat.

Procescontrole
Zowel het voorbewerken als het poedercoaten en natlakken verloopt volgens vastgestelde procedures. In het proces zijn een aantal standaard inspectiemomenten ingebouwd en iedere productielijn heeft een kwaliteitscontroleur. De kwaliteitscontroleur heeft hiervoor een specialistische interne opleiding gevolgd.

Inspectie op binnenkomend materiaal
Bij binnenkomst wordt het materiaal nauwkeurig gecontroleerd en gesorteerd. Voordat het materiaal in productie wordt genomen moet het aan de juiste eisen voldoen. Het materiaal moet schoon zijn en mag geen oneffenheden vertonen. Een object moet op de juiste plaats openingen hebben. Hoeken, holle ruimtes, openingen moeten voldoende afvoermogelijkheden voor vloeistof hebben. Grote constructies moeten uit elkaar genomen kunnen worden.

Controle op de aflevering
Na de laatste behandeling wordt het materiaal deugdelijk ingepakt om het tijdens opslag en transport optimale bescherming te bieden.

Poedercoaten

Bij poedercoaten wordt een beschermende (lak)laag op aluminium of blank / verzinkt staal aangebracht. Een laag met een grote chemische weerstand die beschermt tegen corrosie- en uv-stralen en kras- en stootvast is.

Op al onze coatings zijn de Qualicoat eisen van toepassing en we voldoen aan de meest strenge milieu eisen.

Achtergrond
In eerste instantie werd poedercoating uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een dikke beschermlaag en voor het verkrijgen van een grote chemische weerstand en een goede slijtvastheid. Vooral in de chemische industrie en daar waar een grote slijtvastheid was vereist trof men deze lagen aan. In de loop van de tijd heeft het toepassingsgebied zich enorm uitgebreid en wordt een laklaag ook toegepast om een finishing touch aan te brengen op state-of-the-art producten, zoals in de architectuur en voor interieurtoepassingen.

De voordelen van poedercoating op een rijtje:gekleurde_poeder

# UV bescherming
# Corrosiewering
# Kras, stoot- en slijtvast
# Behoud van kleur

Continue reading

Welkom bij MTC poedercoating

mtcpoedercoatingMTC Poedercoating B.V. is een van de grootste en modernste industriële coating bedrijven in Nederland.
In de 37 jaar van haar bestaan heeft het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties door het leveren van hoge kwaliteit immer de hoogste prioriteit gehad.

De hoge kwaliteit uit zich niet alleen in de professionele uitvoering en snelle aflevering maar ook in het kunnen verlenen van additionele diensten en met een capaciteit van maar liefst 500.000m² per jaar is geen order ons te groot.
De combinatie van goed opgeleide medewerkers en hun ruime werkervaring, zorgt er ten slotte voor dat de wensen en specificaties van (toekomstige) relaties centraal staan.

MTC Poedercoating B.V. beschikt al weer 20 jaar over het kwaliteitskeurmerk Qualicoat, de norm voor toepassing van verf, lak en poedercoating op aluminium voor de architectuur. Dit kwaliteitskeurmerk beschrijft het volledige proces en testmethode van verfsysteem tot en met het coaten van het materiaal